Deze privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hair & Beauty Stephanie verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Hair & Beauty Stephanie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Hair & Beauty Stephanie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy statement te verwerken. Wij adviseren je om het privacy statement door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1: Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Hair & Beauty Stephanie
Van Speijkstraat 19,
1972 CE te  IJmuiden
06-11363164
KVK nummer: 80457711

De salon is bereikbaar via hairandbeautysd@gmail.com  of 06-11363164

Artikel 2: Welke gegevens verwerkt Hair & Beauty Stephanie en voor welk doel

2.1    De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres 
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2  Hair & Beauty Stephanie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt in mijn online afspraken systeem SaraSalonsoft. Deze gegevens worden gebruikt voor het bevestigen van gemaakte afspraken. Ook worden herinneringen voor de behandeling, via e-mail, vanuit dit systeem verstuurd. Daarnaast worden eventuele verplaatsingen en/of annuleringen van afspraken hierin verwerkt.

Binnen het profiel in SaraSalonSoft waar je naam, adresgegevens en telefoonnummer en e-mailadres staan verwerkt, worden alle genoten behandelingen en aankopen bijgehouden. je gezondheidsgegevens (zoals huidanalyses) worden gebruikt om de voortgang van de behandelingen te monitoren. Dit kunnen ook voor- en na foto’s bevatten.

Voor- en na foto’s van wimpers, wenkbrauwen of overige resultaten worden alleen gedeeld op Social Media na schriftelijke toestemming van de klant je email adres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Hair & Beauty Stephanie na schriftelijke toestemming van de klant.

2.3    E-mail berichtgeving

Hair & Beauty Stephanie gebruikt je naam en e-mailadres ten behoeve van een nieuwsbrief waar je wordt geïnformeerd over nieuwe behandelingen, producten en acties. Afmelding voor deze email's is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de mailing.

Artikel 3: Bewaartermijnen

Hair & Beauty Stephanie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend dan worden de persoonsgegevens vernietigd.

Artikel 4: Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Hair & Beauty Stephanie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Hair & Beauty Stephanie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Dit is SaraSalonSoft. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Artikel 5: Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van Hair & Beauty Stephanie kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Hair & Beauty Stephanie zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Hair & Beauty Stephanie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoons gegevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Hair & Beauty Stephanie via  hairandbeautysd@gmail.com  of 06-11363164.

Artikel 6: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website (www.hairenbeautystephanie.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig de privacy statement te bekijken.